Browse site in English

 
CROESO i wefan Gwasanaethau Coed Llanbed, busnes deuluol a sefydlwyd dros 15 mlynedd yn ôl. Ry’n ni wedi ein lleoli yn Llanbed ac yn arbenigo ar drin, trimio a chwympo coed ayyb. i unigolion, busnesau a ffermydd ar draws canolbarth a gorllewin Cymru.
 

 
Mae GWASANAETHAU COED LLANBED yn gwmni sydd wedi magu enw da am ddarparu Gwasanaethau Coedyddiaeth proffesiynol sy’n cynnwys tocio coed a malu bonion. Ry’n ni’n cyflogi tîm o weithwyr proffesiynol fydd yn cynllunio’n fanwl cyn gweithredu prosiectau a hynny i drawsdoriad eang o glientau preswyl, cwmnïau a llywodraeth leol.